Home

Soms breekt de dood plotseling in, soms verwacht je dat het gaat gebeuren. Je weet het wel, de dood hoort bij het leven. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken, maar als het je treft staat je wereld op zijn grondvesten te schudden. Je bent uit het lood.

Alle vanzelfsprekendheden vallen in één keer weg als je vader of moeder overlijdt, je toekomstperspectief is aan duigen als je kind sterft. Het klopt niet meer.
Een dierbare vriend of vriendin valt weg en daarmee een stuk van jouw belevingswereld.
Vertwijfeld zul je je afvragen hoe je met dat verlies ooit nog verder kunt met je leven.

In die moeilijke dagen na een overlijden hebt u mensen nodig die de praktische zaken overnemen.
Ik wil graag één van die mensen voor u zijn.