Uw eigen rol

In de dagen na een overlijden vechten allerlei emoties om voorrang: verdriet, boosheid, ongeloof en verbijstering om het onverwachte, maar er kan ook sprake zijn van opluchting omdat aan een periode van lijden een einde is gekomen. Het leven is in zo’n periode vaak volledig overhoop gehaald. U heeft misschien het gevoel tot niets meer in staat te zijn en overgeleverd te zijn aan een uitvaartbegeleider.

Echter, niet alles hoeft op de eerste dag na een overlijden geregeld te worden. Ik geef u de tijd om keuzes te maken en over uw eigen rol na te denken. U zult ontdekken dat u tot veel meer in staat bent dan u ooit voor mogelijk had gehouden. Dat kan zijn: het meehelpen met de laatste verzorging, het dragen van de kist, het spreken tijdens de plechtigheid en zoveel meer.

Indien uw dierbare in een ziekenhuis of verpleeghuis is overleden, is het belangrijk dat u meteen, als u dit wilt, aan het medisch/verplegend personeel kenbaar maakt dat u wilt helpen met de laatste verzorging. U kunt mij vragen u te assisteren. Een andere optie is dat u de verzorging door derden laat doen. Het uitgangspunt is dat u zelf bepaalt wat uw eigen rol is.

Door samen met u stap voor stap dit proces te doorlopen, groeit er een vorm van afscheid nemen die uniek is. Uniek voor die geliefde, zoals ook die geliefde uniek was.