Op zaterdag 20 februari j.l. werd de workshop “Rouwen is hard werken” gehouden in kerkelijk centrum De Kandelaar in Holten.

Ik had graag een verslagje willen maken van deze middag. Maar het zou juist afbreuk doen aan de sfeer en het gevoel om hier veel woorden aan de wijden. Ik wil daarom volstaan met een reactie die ik van één van de deelnemers kreeg en waarmee het treffend is gezegd:

“Wat een fijne middag met elkaar, ga hier mee door. Je raakt hier vele mensen mee”.